WCAM - Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (w skrócie WCAM) powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Misją Centrum jest szerzenie idei mediacji oraz innych metod polubownego sposobu rozwiązywania sporów.

W ramach naszej działalności prowadzimy postępowania mediacyjne w sporach:
1. Administracyjnych
2. Cywilnych
3. Gospodarczych
4. Karnych
5. Pracowniczych
6. Rodzinnych
7. Rówieśniczych
8. Społecznych

Naszym priorytetem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu oraz optymalizacji biznesu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

W naszej instytucji stawiamy na efektywność oraz synergię wynikające ze współpracy mediatorów specjalizujących się w różnych obszarach, różnych specjalizacji. Łączymy wiedzę prawników z praktyką psychologów, socjologów, humanistów oraz inżynierów. Dzięki takiej płaszczyźnie współpracy nasi mediatorzy wzbogacają wzajemnie swój warsztat pracy, co warunkuje efektywność i wysoki poziom prowadzonych postępowań mediacyjnych, w każdej sprawie.

Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

WCAM w Łodzi jest częścią ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, której celem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu prowadzonych postępowań mediacyjnych poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania.

http://www.cam-lodz.pl/

 

W dniu 1 września 2022 roku Minister Sprawiedliwości włączył opracowaną przez naszą ekspertkę Monikę Pujan – dyrektor WCAM do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”.

Decyzją z dnia 25 października 2022 roku Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa uzyskała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia"

Co to oznacza?

 

Jeśli jesteś osobą, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe (studia wyższe: licencjat, inżynier – kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK)
  2. uczestniczyła w roli obserwatora, mediatora lub komediatora w min. 4 spotkaniach mediacyjnych (wymagane zaświadczenie)

uważasz, że nabyłeś wiedzę i umiejętności opisane we wspomnianej kwalifikacji rynkowej (niezależnie od tego gdzie, kiedy i w jaki sposób to zrobiłeś) i chcesz uzyskać potwierdzenie, że masz takie kwalifikacje to możesz zgłosić się do nas, a my zweryfikujemy, czy faktycznie tę wiedzę i umiejętności posiadasz.

Jak będzie przebiegała walidacja, czyli weryfikacja efektów uczenia się w naszej jednostce?

 

SCHEMAT WALIDACJI - pobierz plik

 

Jeśli pomyślnie przejdziesz przez proces walidacji to otrzymasz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej  „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia".

 Certyfikat wydawany w ramach ZSK jest wiarygodnym dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie nawet jeśli nie posiadasz wykształcenia w tym kierunku a dzięki oznaczeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK certyfikat ten jest czytelny dla pracodawców polskich i europejskich, co może sprzyjać Twojej mobilności zawodowej.

 

 

Zachęcamy do korzystania z usług naszej instytucji certyfikującej i kontaktu z nami pod numerem tel. 609-533-576

Więcej informacji o naszej kwalifikacji znajdziecie Państwo

https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13948

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Decyzja Ministra Sprawiedliwości 06.07.2023 13:46 pdf 178,66 KB 6
2 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości 06.07.2023 13:47 pdf 409,81 KB 5