Konsultacje Ministerstwa Finansów ws. Krajowego Systemu e-Faktur: Propozycje i Oczekiwania Przedsiębiorców

Konsultacje Ministerstwa Finansów ws. Krajowego Systemu e-Faktur: Propozycje i Oczekiwania Przedsiębiorców
  • 05 marca 2024

Konsultacje Ministerstwa Finansów ws. Krajowego Systemu e-Faktur: Propozycje i Oczekiwania Przedsiębiorców

W dniach 29.02.2024 oraz 01.03.2024 odbyły się konsultacje Ministerstwa Finansów z przedstawicielami stowarzyszeń, izb gospodarczych, klubów oraz z przedsiębiorcami w sprawie wprowadzenia KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Z ramienia ŁIPH w spotkaniu uczestniczyła Anna Nadolska - Członkini Zarządu ŁIPH.

Podczas spotkania poruszono kwestie równoczesnego wejścia wszystkich podmiotów do systemu oraz optymalizacji jego pracy.

Ministerstwo wyjaśniło, że wersja testowa nie posiada pełnej wydajności systemu.

Skierowano zapytanie do MF czy zostanie przygotowana jakaś zachęta do stosowania KSeF oraz wnioskowano, aby wejście KSeF nie rozpoczynać od nowego roku z uwagi na okres inwentaryzacyjny. Zaproponowano lipiec, jako dobry termin na wprowadzenie zmian.

Zauważono, że system pomoże w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych oraz usprawni obieg dokumentów.

Wystosowano prośbę o przekazywanie konkretnych informacji na temat systemu i danie wystarczającej ilości czasu do wprowadzenia zmian, szczególnie ważne jest to dla podmiotów wdrażających oprogramowanie.

Od strony technicznej omówiono i zaproponowano:

- generowanie UPO, które powinno pojawić się niezwłocznie po wysłaniu pliku, a nie jak to czasem bywa przy wysyłce pliku JPK_V7 po kilku dniach;

- rozgraniczenie wystawiania faktur w systemie od płatności, aby wprowadzić płatności po analizie systemu dotyczącego faktur;

- zniesienie obowiązku JPK GV – w grupach kapitałowych;

- wskazywanie konkretnych zmian, co i gdzie się zmieniło, aby nie szukać w spisie o jakie zmiany chodzi;

- wystawianie faktur dla osób fizycznych w trybie dobrowolności;

- wdrażanie osób „wykluczonych cyfrowo” - kto powinien, kto może wystawiać w imieniu takich osób faktury;

- rozwiązania dla firm współpracujących z rolnikami, w celu wystawienia faktury VAT RR oraz samofakturowanie;

- wystawianie faktur korygujących w KSeF do faktur, które nie zdążyły przetworzyć się w systemie;

- utworzenie platformy - głos podatnika do zgłaszania problemów i wątpliwości związanych z użytkowaniem systemu;

- stworzenia katalogu dobrych praktyk;

- oczekuje się wyjaśnień dotyczących prawa do odliczenia podatku VAT z fv wystawionej poza KSeF, mimo obowiązku wystawienia jej w systemie;

- uszczegółowienie zasad stosowania KSeF przy płatnościach jeśli świadczone są one przez podmioty trzecie np. faktoring, przez firmy zagraniczne lub w innej formie jak przelew np. polecenie zapłaty, płatności on-line;

- możliwość dołączania załączników do fv;

- nadawanie statusu w sekcji Q&A odnośnie daty, statusu np. w procesie, w trakcie, zakończone.

Zauważono, że dyrektywa unijna zobowiązuje kraje członkowskie do wprowadzenia systemu w 2028 r. Wskazano, że należy poinformować inne kraje członkowskie, że taki system został już w Polsce wprowadzony.

 Obecnie jest ok 4000 zarejestrowanych użytkowników, którzy przeszli proces autoryzacji. Firmy oczekują merytorycznego wsparcia i niestosowania kar, oczekują pomocy w stosowaniu procedur KSeF.”

 MF poinformowało, że za około miesiąc przedstawi raport z przeprowadzonych konsultacji i propozycji wdrożeń.