Pierwsze informacje od Ministra Finansów

Pierwsze informacje od Ministra Finansów

Pierwsze informacje od Ministra Finansów

Mamy już pierwsze informacje po spotkaniu w Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa z Ministrem Finansów - Andrzej Domański.
Anna Nadolska - Członkini Zarządu ŁIPH - JAWN-E Kancelaria Podatkowa Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. podczas spotkania zadała szereg pytań, m.in.:
- czy jest szansa na zwiększenie limitu do VAT?
- czy jest możliwość zmiany terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych?
- czy jest szansa na zwiększenie limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych?
- czy jest szansa na modernizację skali podatkowej wprowadzając podatek pośredni np. 22% pomiędzy 12%, a 32%?
- czy jest możliwość zmiany limitów do badania sprawozdania finansowego?
- czy jest możliwość zrównania roku składkowego (ZUS) z rokiem podatkowym?
Wniosła również uwagę i prośbę o zmniejszenie częstotliwości wprowadzanych zmian w przepisach podatkowych, ponieważ bardzo źle to wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Mamy już informacje z Ministerstwa, że limity do badania sprawozdania finansowego zostaną zmienione. Zmiany ustawy o rachunkowości przewidują podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy. Podwyższone progi do badania będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2024 rok.
Ministerstwo pracuje również nad podniesieniem limitu obrotów podatników, który obliguje do rozliczania się z VAT-u. Teraz to jest 200 tys. złotych, a planowane jest podniesienie limitu do 240 tys. Ten limit nie był podnoszony od 2017 r.